Firma - tygodniowy wymiar godzin oraz program dopasowuje się do potrzeb słuchaczy, istnieje możliwość uwzględnienia słownictwa dla firmy w programie kursu.

  • Kursy wspomagane programami e- learningowymi , zajęcia są atrakcyjne i dają lepszy efekt przy wykorzystaniu takich pomocy jak tablice interaktywne, pracownie multimedialne.