Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 z entuzjazmem wprowadzamy innowacyjny kurs języka angielskiego pod nazwą EUREKA’s YOUNG EXPLORERS – EUREKA!-MŁODZI ODKRYWCY. 

Kurs ten jako modus operandi wykorzystuje metodę CLIL, która jest rekomendowana przez Komisję Europejską w celu promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Czym jest CLIL? Rozwinięcie tego angielskiego skrótu to Content and Language Integrated Learning, czyli zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu. CLIL polega na zespolonym kształceniu przedmiotowo-językowym, które oparte jest na zdobywaniu wiedzy o świecie i jednoczesnym uczeniu się języka obcego.

Metoda CLIL jest nowoczesnym trendem w nauczaniu języków obcych i zdobywa coraz większą popularność w Europie i na świecie.
W naszej szkole wprowadziliśmy jej elementy do niektórych kursów językowych już 15 lat temu.

Jakie są więc zalety metody CLIL i dlaczego warto dołączyć do MŁODYCH ODKRYWCÓW - EUREKA’s YOUNG EXPLORERS?

CLIL doskonale wzmacnia motywację uczących się oraz ich pewność w posługiwaniu się językiem obcym, nabudowując słownictwo w szerokim spektrum dziedzin takich jak: astronomia, fizyka, chemia, biologia, geografia, nowe technologie, muzyka, sztuka, architektura, historia, sport.
Metoda ta jest efektywna, gdyż łącząc zainteresowania uczących się z ich naturalną potrzebą komunikacji i ekspresji, także w języku obcym, sprawia, iż treści nauczania przyswajane są w szybki i naturalny sposób.
CLIL umożliwia uczącym się postrzeganie języka jako narzędzia przydatnego w rzeczywistych kontekstach.
Szybko poszerza kompetencje językowe oraz umiejętność komunikacji w języku obcym.

CLIL nabudowuje wiedzę i zrozumienie międzykulturowe
Metoda CLIL jest różnorodna i pobudza ciekawość uczących się.
Biorąc pod uwagę powyższe aspekty zapraszamy wszystkich pasjonatów zdobywania wiedzy w sposób interesujący, niebanalny i praktyczny, na kurs języka angielskiego metodą CLIL, który nazwaliśmy EUREKA’s YOUNG EXPLORERS, czyli EUREKA! - MŁODZI ODKRYWCY. Zajęcia na kursie przeznaczone są dla młodych słuchaczy od 10. roku życia do 19. roku życia, legitymujących się kompetencją językową począwszy od poziomu A2 w tabeli poziomów Rady Europy. Jest to kurs towarzyszący kursom Talking Kids oraz Talking Teens w naszej szkole. Zajęcia będą się odbywały raz w miesiącu na zasadzie wykładów i warsztatów naukowych w języku angielskim, z wykorzystaniem technologii multimedialnych i z prezentacją eksperymentów naukowych.

Słuchacze SJO ‘Eureka’ otrzymują 50% upustu na cały kurs YOUNG EXPLORERS. W kursie mogą również uczestniczyć uczniowie nie będący słuchaczami naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej przygodzie.
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają CERTYFIKAT MŁODEGO ODKRYWCY!

A teraz największa niespodzianka! Czy zgadniecie, w jakim miejscu otrzymacie te certyfikaty? Oczywiście - w CENTRUM NAUKI KOPERNIK oraz PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA! Tak, w czerwcu 2013 wszyscy Młodzi Odkrywcy z naszej szkoły będą mieli wspaniałą okazję odwiedzić tę jedną z najnowocześniejszych europejskich instytucji, której misją jest „rozbudzanie ciekawości, wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się oraz inspirowanie dialogu społecznego na temat nauki.” (cytat ze strony internetowej Centrum Nauki Kopernik)


Program TOP ENGLISH jest autorską metodą bardzo skutecznego nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-7 lat.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach wyłącznie w języku angielskim. Odbywają się one raz w tygodniu w dwóch modułach podzielonych przerwą. W trakcie zajęć wykorzystujemy fascynujące dla dziecka techniki i strategie nauczania, które zachęcają do dalszej pracy i wzmacniają naturalną ciekawość świata dziecka. Stosujemy bardzo skuteczny system wprowadzania i utrwalania słownictwa oraz struktur zdaniowych.

Twoje dziecko Cię zadziwi. Nie uwierzysz, dopóki nie zobaczysz!

 

 

 

 

 

 

 

  • kursy dla dzieci od lat 7 – 11-stu,
  • zajęcia 2x w tygodniu
  • 2 x 1 lekcja, program tego kursu kładzie nacisk na mówienie, rozumienie.
  • Rozwija zapamiętywanie dużej ilości słownictwa, zwrotów.