EGZAMINY CAMBRIDGE ESOL NA TLE POZIOMÓW RADY EUROPY Poniżej zamieszczamy porównanie egzaminów CAMBRIDGE ESOL ze skalą Poziomów Rady Europy.

 

Poziomy Rady Europy
COUNCIL of EUROPE
LEVELS

 

GENERAL ENGLISH

 

BUSINESS ENGLISH

 

PROFESSIONAL ENGLISH

 

IELTS

 

YLE STARTERS

           

A1

YLE MOVERS

           

A2

KET, YLE FLYERS

   


TOLES
Foundation

   

3

B1

PET

BEC PRELIMINARY

 


TOLES
Higher

 

3.5 – 4.5

B2

FCE BEC VANTAGE

 

ICFE
ILEC

 TOLES
Advanced

5.0 – 6.0

C1

CAE BEC HIGHER    

6.5 – 7.0

C2

CPE        

7.5 – 9.0

 

University of Cambridge ESOL Examinations University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) opracowuje i publikuje egzaminy Cambridge English - najbardziej wartościowy zakres kwalifikacji i testów dla uczniów i nauczycieli języka angielskiego na świecie. Ponad 3,5 mln osób w 130 krajach podchodzi co roku do tych egzaminów. Na całym świecie ponad 12.500 uczelni, pracodawców, ministerstw i innych organizacji akceptuje kwalifikacje w formacie Cambridge ESOL jako dowód znajomości języka angielskiego. Egzaminy Cambridge English są wspierane przez pracę największego zespołu badawczego w Wielkiej Brytanii.