Od początku istnienia Szkoła Języków Obcych ‘EUREKA’ prowadzi kursy przygotowujące swoich słuchaczy do międzynarodowych egzaminów językowych w formacie University of Cambridge ESOL Examinations oraz TOEIC.

 

University of Cambridge ESOL Examinations

University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) opracowuje i publikuje egzaminy Cambridge English - najbardziej wartościowy zakres kwalifikacji i testów dla uczniów i nauczycieli języka angielskiego na świecie. Ponad 3,5 mln osób w 130 krajach podchodzi co roku do tych egzaminów. Na całym świecie ponad 12.500 uczelni, pracodawców, ministerstw i innych organizacji akceptuje kwalifikacje w formacie Cambridge ESOL jako dowód znajomości języka angielskiego. Egzaminy Cambridge English są wspierane przez pracę największego zespołu badawczego w Wielkiej Brytanii.


TOEIC - Test of English for International Communication

Egzamin TOEIC jest międzynarodowym standardem dokonującym pomiaru poziomu umiejętności komunikacyjnych z języka angielskiego w środowisku pracy. Egzamin zotał opracowany w 1979 roku przez ETS (Educational Testing Service), światowego lidera w testowaniu dla edukacji i biznesu. Dzięki rygorystycznym badaniom psychometrycznym zastosowanym przy konstruowaniu egzaminu, jego wynik jest uznawany jako obiektywny obraz kompetencji językowej zdającego.
Jest to najczęściej zdawany egzamin na świecie - ponad 6 milionów kandydatów rocznie. TOEIC jest używany i uznawany przez ponad 10 000 międzynarodowych firm i korporacji.

Do chwili obecnej setki naszych słuchaczy odniosły sukces dzięki kursom w SJO ‘Eureka’ przygotowującym do międzynarodowych egzaminów językowych. Mogą oni poszczycić się zdobyciem bezterminowych certyfikatów językowych, które są respektowane na całym świecie przez tysiące uczelni, firm, ministerstw i instytucji. Przed nimi cały świat stoi otworem.

Dołącz do nas, zdaj egzamin i zabezpiecz swoją przyszłość!

EGZAMINY CAMBRIDGE ESOL NA TLE POZIOMÓW RADY EUROPY Poniżej zamieszczamy porównanie egzaminów CAMBRIDGE ESOL ze skalą Poziomów Rady Europy.

 

Poziomy Rady Europy
COUNCIL of EUROPE
LEVELS

 

GENERAL ENGLISH

 

BUSINESS ENGLISH

 

PROFESSIONAL ENGLISH

 

IELTS

 

YLE STARTERS

           

A1

YLE MOVERS

           

A2

KET, YLE FLYERS

   


TOLES
Foundation

   

3

B1

PET

BEC PRELIMINARY

 


TOLES
Higher

 

3.5 – 4.5

B2

FCE BEC VANTAGE

 

ICFE
ILEC

 TOLES
Advanced

5.0 – 6.0

C1

CAE BEC HIGHER    

6.5 – 7.0

C2

CPE        

7.5 – 9.0

 

University of Cambridge ESOL Examinations University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) opracowuje i publikuje egzaminy Cambridge English - najbardziej wartościowy zakres kwalifikacji i testów dla uczniów i nauczycieli języka angielskiego na świecie. Ponad 3,5 mln osób w 130 krajach podchodzi co roku do tych egzaminów. Na całym świecie ponad 12.500 uczelni, pracodawców, ministerstw i innych organizacji akceptuje kwalifikacje w formacie Cambridge ESOL jako dowód znajomości języka angielskiego. Egzaminy Cambridge English są wspierane przez pracę największego zespołu badawczego w Wielkiej Brytanii.

EGZAMINY DLA DZIECI:Cambridge ESOL

 • YLE (YOUNG LEARNERS EXAMINATIONS) czyli YLE STARTERS, YLE MOVERS, YLE FLYERS
 • YLE to testy z języka angielskiego oceniające umiejętności językowe dzieci w wieku szkolnym.
 • YLE są dostępne na trzech poziomach zaawansowania: Starters, Movers, Flyers.
 • YLE przeznaczone są dla dzieci w wieku 7 – 12 lat.
 • YLE obiektywnie i precyzyjnie oceniają umiejętności językowe uczniów.
 • YLE zachęcają do efektywnej nauki poprzez atrakcyjną, barwną formę.
 • YLE dają dzieciom poczucie sukcesu.
 • YLE pozwalają rodzicom i nauczycielom stwierdzić, w jakim stopniu dzieci opanowały język.
 • YLE zapewniają pozytywne pierwsze wrażenia związane z testem językowym.
 • Od roku szkolnego 2012/2013 wszyscy Słuchacze SJO ‘EUREKA’ w wieku 7-12 lat podchodzą do próbnych egzaminów Cambridge ESOL -YLE

KET - Key English Test
Czym jest egzamin KET?

 • To międzynarodowy egzamin znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym.
 • Egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 w międzynarodowej skali Rady Europy.
 • Kandydaci KET potrafią posługiwać się językiem mówionym i pisanym na poziomie podstawowym zarówno w pracy jak i życiu codziennym.
 • Egzamin KET zdaje około 40 000 osób rocznie w ponad 60 krajach.
 • Zakłada się, że kandydaci przystępujący do KET uczyli się angielskiego przez ok. 250 godzin.


Egzamin KET ważny jest bezterminowo.

Czyli BEC - Business English Certificates


Czym są egzaminy BEC?

 • BEC to najpopularniejsze egzaminy międzynarodowe potwierdzające znajomość języka angielskiego biznesowego.
 • Egzaminy BEC to seria testów na różnych poziomach zaawansowania określająca poziom umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych.
 • Egzaminy BEC określają umiejętności zdającego na trzech poziomach:
 • BEC Preliminary Level - poziom B1 w międzynarodowej skali Rady Europy (odpowiada poziomowi egzaminu PET),
 • BEC Vantage Level – poziom B2 w międzynarodowej skali Rady Europy (poziom egzaminu FCE),
 • BEC Higher Level - poziom C1 w międzynarodowej skali Rady Europy (poziom egzaminu CAE)
 • Na egzaminach BEC oceniana jest umiejętność czytania, pisania, słuchania i mówienia w języku angielskim w miejscu pracy.
 • W roku 2002 około 60 000 osób na świecie zdawało egzaminy BEC
 • Do czego przydaje się certyfikat BEC?
 • Certyfikaty BEC uznane są przez organy administracji państwowej i pracodawców za wiarygodny dokument poświadczający umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku zawodowym.

Certyfikat BEC jest ważny bezterminowo.

 • TOEIC® L&R - TOEIC® Listening and Reading
 • TOEIC® S&W - TOEIC® Speaking and Writing
 • PBT - Paper-Based Test - test w wersji papierowej (rozwiązywany na kartach odpowiedzi)
 • iBT - internet-Based Test - test w wersji internetowej (zdawany na komputerach w ośrodkach ETS)
 • na życzenie - sesje dla zorganizowanych grup kandydatów w dowolnym terminie i miejscu
 • sesje otwarte - sesje o ustalonych terminach w ośrodkach ETS

Czym jest egzamin TOEIC?


Egzamin TOEIC jest międzynarodowym standardem, dokonującym pomiaru poziomu umiejętności komunikacyjnych z języka angielskiego w środowisku pracy. Egzamin został stworzony w 1979 roku przez ETS (Educational Testing Service), światowego lidera w testowaniu dla edukacji i biznesu. Dzięki rygorystycznym badaniom psychometrycznym zastosowanym przy konstruowaniu egzaminu jego wynik jest uznawany jako obiektywny obraz kompetencji językowej zdającego.
Jest to najczęściej zdawany egzamin na świecie - ponad 6 milionów kandydatów rocznie.
TOEIC jest używany i uznawany przez ponad 10 000 globalnych firm i korporacji.